Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μεταλλική οροφή

Το σύνηθες γέμισμα με μπετό δεν προσφέρει θερμομόνωση και δεν καλύπτει το νέο ΚΕΝΑΚ. Η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης ως θερμομονωτική βάση είναι η καλύτερη λύση. Στη συνέχεια τοποθετείτε πλέγμα, ρίχνεται η πλάκα και στεγανοποιείται. Κανένα άλλο υλικό δεν προσφέρει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση, εύκολα και οικονομικά.

Με το παντογράφο που διαθέτουμε μπορούμε να διαμορφώσουμε την διογκωμένη πολυστερίνη ακριβώς στη μορφή της λαμαρίνας και να τη τοποθετήσουμε ως βάση πριν τη  χρήση μπετό όπως στο πλωτό δάπεδο. Δεν υπάρχει σύνδεση μπετό με μεταλλικό σκελετό και η θερμομόνωση είναι η μέγιστη. Επίσης οι αντοχές στην πίεση της διογκωμένης πολυστερίνης (για EPS 200,  200 ΚPa = 20 τόνοι) προσδίδουν ασφάλεια και εγγυημένο αποτέλεσμα.