Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ανεστραμμένη μόνωση

Στην ανεστραμμένη μόνωση  δώματος η στεγανοποίηση προηγείται της θερμομόνωσης. Στη συνέχεια η προστασία του θερμομονωτικού υλικού από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση γεουφάσματος και κροκάλων, χαλικιών ή πλακών πεζοδρομίου. Η ανεστραμμένη μόνωση επιλέγεται κυρίως σε μεγάλες επιφάνειες όταν δεν θέλουμε να προσθέσουμε βάρος (με τη χρήση μπετό) και όταν η τελική επιφάνεια δεν είναι επισκέψιμη. Είναι επίσης πιο οικονομική όταν το δώμα έχει κλήσεις για την απορροή του νερού και έτσι δεν απαιτητέ επιπλέων τσιμεντοκονία ρήσεων. Σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί μπετό για τη δημιουργία κλήσεων τότε είναι προτιμότερο να επιλεχθεί ο συμβατικός τρόπος μόνωσης.  

Στην ανεστραμμένη μόνωση το νερό οδηγείτε στις υδρορροές αφού περάσει μέσα από τη μόνωση, μειώνοντας τη θερμομόνωση της εφαρμογής κατά τους χειμερινούς μήνες. Για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται σε περιοχές με μεγάλη βροχόπτωση. Η επιφάνεια στεγανοποίησης δεν είναι ελεγχόμενη και προτείνεται ο προληπτικός έλεγχος της κάθε 4-5 χρόνια με αφαίρεση των υλικών, έλεγχο της στεγανοποίησης, καθάρισμα και επανατοποθέτηση τους.

Γενικά οι εργασίες που περιλαμβάνει μια ανεστραμμένη μόνωση είναι:
1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας ( απομάκρυνση μπαζών, ύψωμα σωληνώσεων κ.α.)
2. Δημιουργία κλίσεων όπου απαιτείται
3. Στεγανοποίηση της επιφάνειας
4. Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού
5. Τοποθέτηση γεουφάσματος για διαχωρισμό και προστασία του θερμομονωτικού υλικού
6. Τοποθέτηση κροκάλων , χαλικιών ή πλακών πεζοδρομίου

Το μονωτικό υλικό πρέπει να έχει πατούρα και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με πατούρα για μόνωση δώματος. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ & ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση δώματος και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.
Θερμομονωτικές πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ
Θερμομονωτικές πλάκες ECO-White