Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Οροφής

Η οροφή είναι η πιο ευάλωτη επιφάνεια μιας κατασκευής. Είναι εκτεθειμένη πάντοτε στις καιρικές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι τυχαίο που αν και αναλογικά είναι μικρότερη από την εξωτερική τοιχοποιία έχει σχεδόν τις ίδιες θερμικές απώλειες. Επίσης επειδή η κίνηση του θερμού αέρα είναι προς τα πάνω είναι επιτακτική η μόνωση της οροφής για την καλύτερη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας και λιγότερης κατανάλωσης ενέργειας.

Το μονωτικό υλικό πρέπει να τοποθετείτε πάνω από στο δώμα και όχι από κάτω. Σκοπός της μόνωσης είναι να προστατεύσουμε το δώμα από τη θέρμανση ή ψύξη του και αυτό επιτυγχάνεται μόνο αν μονωθεί εξωτερικά. Αν τοποθετήσουμε το μονωτικό υλικό κάτω από τη πλάκα (μέσα στο καλούπι) τότε η μόνωση ονομάζεται αρνητική και δεν μονώνει τη πλάκα απλά μειώνει το αρχικό ρυθμό μεταφοράς της θερμότητας  μέσα και έξω από το κτίριο. Η μεταφορά τότε δεν είναι άμεση από τη πλάκα αλλά γίνεται μέσω των δοκαριών και των κολόνων σε αργότερο ρυθμό.

Εκτός από τη μόνωση κεραμοσκεπής, όπου υπάρχει ένας βασικός τρόπος εφαρμογής, η μόνωση ενός δώματος είναι πιο πολύπλοκη και περιλαμβάνει πολλές εργασίες.
Η επιλογή της καταλληλότερης μόνωσης σε ένα δώμα εξαρτάται κυρίως από τη χρήση που θα έχει η τελική επιφάνεια και διαχωρίζεται  σε συμβατική μόνωση, ανεστραμμένη μόνωση και σε φυτευτό δώμα. Σε κάθε περίπτωση μια σωστή μόνωση δώματος  περιλαμβάνει τη στεγανοποίηση της επιφάνειας και τη θερμομόνωση της.

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS παράγεται σε διάφορα πάχη και ποιότητες για να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής μόνωσης δώματος. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία και η χαμηλή υδροπερατότητα της την καθιστά ιδανική και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.