Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Πλωτό δάπεδο

Πλωτό ονομάζεται το δάπεδο στο οποίο η βάση της τελικής επίστρωσης διαχωρίζεται από την κυρίως πλάκα ( μπετό, μεταλλική, ξύλινη) με ένα ελαφρύ ηχομονωτικό υλικό. Ο διαχωρισμός εφαρμόζεται και στα κάθετα τμήματα του δαπέδου έτσι ώστε να έχουμε πλήρη απομόνωση του εσωτερικού υποστρώματος. Οι ηχογέφυρες ελαχιστοποιούνται και η μεταφορά ήχου στις χαμηλές και στις υψηλές συχνότητες είναι πολύ μικρή.
Συνήθως τα πλωτά δάπεδα εφαρμόζονται σε αίθουσες με μεγάλες απαιτήσεις ηχομόνωσης, όπως κινηματογράφου και στούντιο ή ως βάση τοποθέτησης μηχανημάτων μεγάλων κραδασμών. Η εφαρμογή τους είναι εύκολη και απλή αλλά προϋποθέτει καθαρή επιφάνεια από σωληνώσεις και καλώδια ώστε το υλικό διαχωρισμού να έχει τη μεγαλύτερη και ομοιόμορφή επαφή ανάμεσα στη βασική πλάκα και στο υπόστρωμα.      
Τα συνηθέστερα υλικά είναι ο πετροβάμβακας (>120kg/m3) η διογκωμένη και εξιλασμένη πολυστερίνη.
Η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης είναι μια άριστη επιλογή ως υλικό διαχωρισμού. Μπορεί να παραχθεί σε διάφορες ποιότητες (EPS 200 = 200 KPa) και σε διάφορα πάχη αναλόγως τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Διαμορφώνεται εύκολα στο εργοτάξιο και δεν απαιτεί ειδικό χειρισμό και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία και προσφέρει άριστη θερμομόνωση στο χώρο.
Επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. για μελέτη εφαρμογής πλωτού δαπέδου στο χώρο σας.