Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μεταλλικό δάπεδο

Σε μια μεταλλική κατασκευή η πλήρωση της μεταλλική βάσης (συνήθως αυλακωτή λαμαρίνα) προϋποθέτει άριστη ηχομόνωση και θερμομόνωση. Το σύνηθες γέμισμα με μπετόν δεν προσφέρει θερμομόνωση, δεν καλύπτει το νέο ΚΕΝΑΚ και προσδίδει βάρος στη κατασκευή. Επίσης ο μεταλλικός σκελετός βοηθάει στη μεταφορά του ήχου και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της ηχομόνωσης.
Η χρήση διογκωμένης πολυστερίνης ως ηχομονωτική βάση ή ως ελαφρύ σκυρόδεμα με κόκκους πολυστερίνης - Φελομπετό είναι μονόδρομος. Κανένα άλλο υλικό δεν προσφέρει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση τόσο εύκολα και οικονομικά.

Με το παντογράφο που διαθέτουμε μπορούμε να διαμορφώσουμε την διογκωμένη πολυστερίνη ακριβώς στη μορφή της λαμαρίνας και να τη τοποθετήσουμε ως βάση πριν τη  χρήση μπετό. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του μπετό με το μεταλλικό σκελετό και η ηχομόνωση είναι η μέγιστη, όπως σε ένα πλωτό δάπεδο. Επίσης οι αντοχές στην πίεση της διογκωμένης πολυστερίνης (για EPS 200,  200 ΚPa = 20 τόνοι) προσδίδουν ασφάλεια και εγγυημένο αποτέλεσμα.Μια άλλη μέθοδος είναι το γέμισμα με ελαφρύ σκυρόδεμα με κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης - Φελομπετό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υπόστρωμα (κοκομετρία>6mm) πριν τη τσιμεντοκονία είτε ως βασική στρώση ( κοκομετρία <2mm) για την άμεση επικόλληση πλακιδίων.

Και στις δυο παραπάνω εφαρμογές πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρμό 1mm περιμετρικός που στη συνέχεια θα καλυφθεί με την κόλληση του σοβατεπί. 

Φελομπετό