Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Υπογείων

Τα τοιχία του υπόγειου ανήκουν στο εξωτερικό τμήμα μιας κατασκευής και χρειάζονται και αυτά θερμομόνωση. Με το νέο ΚΕΝΑΚ η θερμομόνωση τους είναι απαιτητική. Μπορεί οι συνθήκες κάτω από το έδαφος να μην είναι τόσο έντονες όπως στους εξωτερικούς τοίχους αλλά αυτό απλά μειώνει τις απαιτήσεις του θερμομονωτικού υλικού και δεν καταργεί την ίδια την εφαρμογή της θερμομόνωσης τους.

Η τοποθέτηση του μονωτικού υλικού είναι απλή και τοποθετείτε στην εξωτερική πλευρά, πριν τη τοποθέτηση του χώματος περιμετρικός του υπογείου. Η χρήση του EPS όχι μόνο προσφέρει θερμομόνωση αλλά προστατεύει παράλληλα τη στεγανοποίηση από το μπάζωμα και την τριβή. Η θερμομόνωση του υπογείου γίνεται ακόμα πιο αναγκαία όταν οι χώροι του είναι κατοικήσιμοι. Επειδή τα τοιχία του υπογείου είναι από μπετό, η δημιουργία μούχλας και υγρασίας είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν οι χώροι θερμαίνονται. 

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ  διαθέτουμε πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνη-EPS σε διάφορα πάχη και ποιότητες  για να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.