Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μεμβράνες ΤΡΟ/ΗDΡE

Η χρήση ελαστικών μεμβρανών - TPO/ HDME για τη στεγανοποίηση μιας επιφάνειας είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που δίνει όμως λύση για πολλά χρόνια, γρήγορά και σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά.

Οι μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για στεγανοποίηση υπογείων, δεξαμενών, φυτευτών δωμάτων, οροφών και σε πολλές άλλες εφαρμογές.
Δεν επηρεάζονται από τις τυχών μεταβολές και κινήσεις της επιφάνειας καθώς δεν έχουν πρόσφυση σε αυτές. Έχουν μεγάλη αντοχή στον ήλιο και στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Η εφαρμογή τους είναι γρήγορη και η κόλληση τους γίνεται με ειδικό εξοπλισμό για μόνιμα και άριστα αποτελέσματα.  

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.  διαθέτει εξειδικευμένα συνεργία και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την αποπεράτωση και των πιο δύσκολων εφαρμογών.


Νέα μέθοδος μόνωσης δωμάτων 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των μονώσεων δωμάτων είναι η ανάγκη δημιουργίας κλήσεων με τη χρήση μπετό που ανεβάζει σημαντικά το κόστος και το βάρος της εφαρμογής. Ειδικότερα σε μεγάλα δώματα το τελικό βάρος είναι μεγάλο και  πολλές φορές συναντάμε και στατικά προβλήματα

Με τον παντογράφο 5 αξόνων που διαθέτουμε μπορούμε να θερμομονώσουμε και παράλληλα να δώσουμε κλήσεις σε ένα δώμα με τη Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS
Οι απεριόριστες δυνατότητες κοπής της Διογκωμένης Πολυστερίνης μας δίνουν την δυνατότητα, αφού  χαρτογραφήσουμε το δώμα, να κόψουμε ειδικά τεμάχια και να τα τοποθετήσουμε δημιουργώντας τους απαραίτητους τρόπους κλήσης όπως περιγράφονται στο παρακάτω σχέδιο. Στη συνέχεια τοποθετείτε η λευκή μεμβράνη ΤΡΟ (ελάχιστου πάχους 1,2μμ) και γεούφασμα. Τέλος καλύπτουμε με κροκάλες, τσιμεντόπλακες. Η μεμβράνη στερεώνεται περιμετρικά με ειδικό λαμάκι αλουμινίου και στεγανοποιείτε με πολυουρεθανική μαστίχη.
Το συνολικό βάρος δεν ξεπερνάει τα 40 κιλά/μ2, ιδανικό για μεγάλα δώματα που το βάρος του μπετό συνήθως είναι τεράστιο.Η εφαρμογή είναι γρήγορη και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και τη βροχή.
Η στήριξη της μεμβράνη μπορεί να γίνει είτε με τοποθέτηση κροκάλων και πλακών είτε με μηχανική στήριξη στο δώμα.
Για βατά δώματα μπορεί να γίνει και η χρήση μπετό ως τελική στρώση, με το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος, αφού οι κλήσεις έχουν είδη δοθεί  με την Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS.

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη- EPS είναι ελάχιστου πάχους 5 εκ EPS 100 και με μέσο πάχος εφαρμογής τα 10 εκ (για την ανάγκη δημιουργίας κλήσεων) υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.