Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Πολυουρεθάνη/ Πολυουρία

Τα συστήματα πολυουρεθάνης και πολυουρίας είναι σύστηματα 2 συστατικών που μέσω μίας ειδικής μονάδας επεξεργασίας και ψεκασμού δημιουργούν μια ενιαία επιφάνεια επικάλυψης με πολλές διαφορετικές ιδιότητες αναλόγως τα υλικά μίξης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από θερμομονωτικός αφρός μέχρι ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης.  
Οι χρήσης τους είναι απεριόριστες και μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια, στεγνώνουν σε δευτερόλεπτα ακόμα και για τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές.

Αφρος Πολυουρεθάνης
Ο αφρός πολυουρεθάνης είναι το καλύτερο υλικό θερμομόνωσης, σήμερα.  Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό σε δώματα, κεραμοσκεπές, περιμετρικά τοιχία, πυλωτές κ.α. και κατά την εφαρμογή της παρουσιάζει τέλεια πρόσφυση με οποιοδήποτε δομικό υλικό (μπετόν, μάρμαρο, πέτρα, ξύλο, κτλ). Ο αφρός πολυουρεθάνης δεν έχει αρμούς, μηδενίζει τις θερμογέφυρες και μειώνει σημαντικά το κόστος ψύξης - θέρμανσης. Έχει το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,020 W/mΚ από όλα τα άλλα θερμομονωτικά υλικά.

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες απαλλαγμένες από αδρανή υλικά και υγρασίες και ψεκάζεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (οριζόντια, κάθετα, αντίθετα). Ιδανική λύση για θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων, θαλάμων συντήρησης τροφίμων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, εργοστασιακών χώρων κ.α. Ενδείκνυται για παλιές κατασκευές καθώς δεν προσθέτει βάρος στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου


Πολυουρία
Τα συστήματα ψεκασμού πολυουρίας είναι μια νέα τεχνολογία που συνεχώς κερδίζει μερίδιο στο τομέα της μόνωσης λόγο της ταχύτητας εφαρμογής, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της.

Η πολυουρία εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών μικρών και μεγάλων απαιτήσεων. Η διαδικασία ψεκασμού μοιάζει με αυτή του αφρού πολυουρεθάνης άλλα το τελικό προϊόν είναι μια ελαστική επιφάνεια μεγάλων αντοχών σε φθορά, στον ήλιο, σε χημικά και σε γήρανση.
Αναλόγως τις απαιτήσεις της κάθε επιφάνειας παράγεται και το κατάλληλο υλικό. Είτε πρόκειται για στεγανοποίηση υπογείων, δεξαμενών, φυτευτών δωμάτων, δαπέδων, είτε για απαιτήσεις χημικών εργαστηρίων ή υγειονομικών θαλάμων, είτε ως υπόστρωμα ή ωσ τελική επιφάνεια, η εφαρμογή πολυουρίας είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος επικάλυψης και στεγανοποίησης επιφανειών χωρίς αρμούς, με ταχύτητα εφαρμογής και με πολλά χρόνια εγγύηση. 

Τα σύγχρονα πολυουρεθανικά υλικά δεν εκπέμπουν επιβλαβή στοιχεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά και για εσωτερικούς χώρους. Δεν επιβαρύνουν το όζον και βοηθούν στη μείωση των εκπομπών του CO2.

Πλεονεκτήματα συστημάτων ψεκασμού πολυουρεθάνης & πολυουρίας:

• Θερμομόνωση και στεγανοποίηση σε μια εφαρμογή
• Τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται
• Εφαρμογή σε παλιές κατασκευές
• Ταχύτητα εφαρμογής, μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καλυφθούν σε λίγο χρόνο.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής με μηδενική συντήρηση
• Εφαρμόζεται σε κοίλες/κυρτές επιφάνειες ή επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες
• Εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες και ανάποδα
• Ελαχιστοποιεί τις διαρροές καθώς δεν υπάρχουν αρμοί και ενώσεις
• Αντοχή σε πολύ χαμηλές/ψηλές θερμοκρασίες
• Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
• Μείωση εκπομπών CO2
• Μηδενική επιβάρυνση του όζοντοςΗ ΕΡΓΑΤΕΞΑ.Ε  εφαρμόζει συστήματα πολυουρεθάνης για πάνω από 30 χρόνια σε παντός είδους μονώσεις.
Χάρη στην πολυετή εμπειρία, την εξέλιξη των μηχανημάτων και των υλικών είναι σε θέση να εφαρμοσεί με μεγάλη ταχύτητα καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες σε ελάχιστο χρόνο σε σύγκριση με άλλες  τεχνικές και προϊόντα θερμομόνωσης.

Επικοινωνήστε με τα γραφέια μας για περισσότερες πληροφορίες