Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Παράδειγμα υπολογισμού

Βάση της μελέτης του Πανεπιστημίου Πατρών οι προτεινόμενες τιμές του πάχους παρεμβλήματος ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου ακολουθούν το παρακάτω πίνακα 1.

Πινάκας 1: Προτεινόμενες τιμές του πάχους παρεμβλήματος, tr (%), ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας


* Για EPS 100 (σc10≈100kPa)

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια οικοδομή με υπόγειο 3 μέτρων κάτω από το έδαφος στην περιοχή Ηρακλείου - Κρήτης, ζώνης 2.  Με βάση τον παραπάνω πίνακα το πάχος του Γεωαφρού EPS (Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS 100 - 20kg/m3) που πρέπει να τοποθετήσουμε περιμετρικά του υπογείου και σε ύψος 3 μέτρων είναι: 

3μ (ύψος τοιχίου) x 4% (από πίνακα 1) = 0,12μ πάχος Γεωαφρού EPS-100 για μείωση σεισμικής πίεσης 50%