Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Εφαρμογή

Για την σωστή εφαρμογή θεμελίωσης με EPS θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω

1. Επιλογή ποιότητας EPS
Η αντοχή του EPS (30-500 KPa) μπορεί να προϋπολογιστεί στη στατική μελέτη ώστε να μειωθεί το πάχος και ο οπλισμός της πλάκας θεμελίωσης. Είναι εφικτό, και επιστημονικά  τεκμηριωμένο, ότι η πλάκα μπορεί να έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος (7 εκ) με χρήση EPS 80-100 όπως συμπεραίνεται στη Τεχνική Έκθεση του κ. Ψαρόπουλου.
Στη πράξη συνήθως εφαρμόζεται το EPS 50, ως υλικό επιχωμάτωσης και καλουπώματος, κυρίως γιατί δεν έχει προβλεφθεί η θεμελίωση με EPS στον αρχικό στατικό σχεδιασμό.

2. Επιλογή διαμόρφωσης όγκων
Οι όγκοι EPS είναι ελαφριοί και εύκολοι στην μεταφορά και τοποθέτηση. Λόγο του μεγέθους τους όμως είναι λίγο δύσκολο η τροποποίηση τους στο εργοτάξιο. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κοπούν στις επιθυμητές διαστάσεις στις εγκαταστάσεις της  ΕΡΓΑΤΕΞ. Ο συνηθέστερος τρόπος κοπής είναι βάση του ξυλοτύπου αλλά επειδή πολλές φορές οι τελικές διαστάσεις διαφέρουν, προτείνεται να τοποθετείτε πρώτα ο οπλισμός, να μετρούνται οι επιφάνειες και μετά να δίνεται η ακριβής παραγγελία.  Πρέπει επίσης να επιλεχτεί και ο τρόπος πλήρωσης των πεδιλοδοκών μετά από συνεννόηση με τον εργολάβο.

3. Τοποθέτηση οπλισμού
Ο οπλισμός τοποθετείτε πάνω στο μπετό καθαριότητας όπως και με το κλασικό τρόπο. Ίσως χρειαστεί να γίνει καλούπι περιμετρικός αν η εκσκαφή είναι πολύ μεγαλύτερη. Εσωτερικό καλούπι δεν απαιτείτε καθώς δημιουργείτε με τη χρήση της  Διογκωμένη Πολυστερίνη- EPS.


4. Τρόπος εφαρμογής
Οι όγκοι έρχονται αριθμημένοι και κομμένοι βάση του σχεδίου ξυλοτύπου και η τοποθέτηση τους είναι απλή και γρήγορη.
Χρειάζονται 2 άτομα για την τοποθέτηση 100μ3 σε μια μέρα.  


5. Αποστάσεις από τον οπλισμό.
Για την διατήρηση της απόστασης των όγκων EPS από τον οπλισμό κατά τη σκυροδέτηση ο πιο απλώς τρόπος είναι η τοποθέτηση πλαστικών οδηγών, καθέτως του οπλισμού, που χρησιμοποιούνται και κατά την τοποθέτηση του οπλισμού στο μπετό καθαριότητας.6. Οπλισμός πλάκας
Στη συνέχεια γίνεται ο οπλισμός της πλάκας βάση της στατικής μελέτης. Τοποθετούνται πλαστικοί αποστάτες, όπως και στο μπετό καθαριότητας, για να μην έχουν επαφή με τη διογκωμένη πολυστερίνη.   
  

7. Σκυροδέτηση
Η εφαρμογή του μπετό γίνεται πρώτα στα πεδιλοδοκάρια και στη συνέχεια στη πλάκα. δεν υπάρχει φόβος άνωσης του EPS καθώς δέχεται το βάρος του οπλισμού και η ποσότητα του νερού που ίσως μπει από κάτω δεν είναι αρκετή να το σηκώσει.


8. Τελική επιφάνεια
Μόλις τελείωση η σκυροδέτηση, όπως είναι εμφανές και από τις φωτογραφίες, έχουμε μια ομογενής και γρήγορη εφαρμογή χωρίς πολλά συνεργία και πληθώρα εργασιών. Το αποτέλεσμα είναι οικονομία, αντισεισμικότητα και ποιότητα.