Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Θεμελίωση

Η θεμελίωση με Γεωαφρό - EPS είναι ο πιο εξελιγμένος τρόπος θεμελίωσης μιας κατασκευής σήμερα. Οι όγκοι από διογκωμένη πολυστερίνη αντικαθιστούν τα υλικά επιχωμάτωσης (χώμα, σκύρα, μπάζα κ.α.) και καταργούν παράλληλα τον εσωτερικό ξυλότυπο και τα μηχανικά μέσα. Η σκυροδέτηση δοκαριών - πλάκας γίνεται μαζί προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη αντισεισμικότητα, ποιότητα κατασκευής, ταχύτητα, καθαριότητα και οικονομία.  Έχουμε μηδενικές αστοχίες στο σχεδιασμό, ενιαίες αντοχές και θερμομόνωση πλάκας υπογείου. 

Ο Γεωαφρός - EPS  δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο, δεν απαιτούνται μηχανικά μέσα για την τοποθέτηση του και διαμορφώνεται εύκολα ακόμα και στο εργοτάξιο. (Τα κομμάτια παραδίδονται κομμένα και αριθμημένα βάση την κάτοψη του ξυλοτύπου για την ευκολότερη και ταχύτερη εφαρμογή τους).

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές εφαρμογές θεμελίωσης με EPS και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά τόσο από πλευράς ποιότητας εφαρμογής όσο και από ταχύτητας και οικονομίας.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε το σύστημα θεμελίωσης με Γεωαφρό - EPS (κατάστημα Domus Interior , λεωφόρο Κνωσού 1994) και διαθέτει πλήρης γνώση των απαιτήσεων της κάθε εφαρμογής.

Link για το video

Downloads