Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Περιβάλλον & υγεία

Τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει το ενδιαφέρον από όλα τα κράτη για ένα καλύτερο περιβάλλον, για ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς.  Στις 16/2/2005 υπογράφηκε από σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ η οποία επιβάλει σημαντικές αλλαγές στη πολιτική του κάθε κράτους για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση δημιουργίας καυσαερίων που συμβάλουν στη καταστροφή του όζοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στο τομέα της κατασκευής αυτό μεταφράζεται σε σωστή χρησιμοποίηση ελεγμένων υλικών, μη βλαβερών προς το περιβάλλον και στη χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για την περισσότερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη δημιουργία και χρήση των κατασκευών.

Στην Ελλάδα το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα και από αυτό το 80% οφείλεται στη θέρμανση - ψύξη των κτιρίων λόγο έλλειψης ή ελλιπής θερμομόνωσης. Για το λόγω έχουν δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν νέες νομοθεσίες για τη θερμομόνωση κτιρίων, αλλαγή του κώδικα θερμομόνωσης του ’79 από το νέο ΚΕΝΑΚ, δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, φόρους υπερκατανάλωσης πετρελαίου και ρεύματος, χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων κ.α.  
 
Η Διογκωμένη Πολυστερίνη κατατάσσεται ως ένα από τα πλέον οικολογικά υλικά του μέλλοντος και από τα λίγα υλικά που τηρούν όλους τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και βοηθούν στην  εξοικονόμηση ενέργειας μιας κατασκευής και στην εξάλειψη του φαινόμενου του θερμοκηπίου
Η μόνωση με τη χρήση EPS συνεισφέρει ενεργά σε ένα καλύτερο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια ζωής του μέσω της εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και είναι επομένως το ιδανικότερο υλικό για τη δημιουργία νέων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το EPS προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Δεν είναι τοξικό. Σε όλη τη διάρκεια ζωής και χρήσης του δεν περιέχει ή αποβάλει βλαβερά αέρια στο περιβάλλον όπως CFCs (χλωροφθωράνθρακες) ή HCFCs (υδροφθοράνθρακες). Είναι επίσης καθαρό από κάθε θρεπτική ουσία έτσι κανένας μύκητας,   ή μικροοργανισμός δεν μπορεί να ανατηχθεί μέσα σε αυτό. Για αυτό το λόγο είναι η πρώτη επιλογή για αποθήκευση και μεταφορά ευαίσθητων στη θερμοκρασία και προϊόντων όπως υγρά, ψάρια, φρούτα, κρέας κ.α. 
  • Είναι εύκολα ανακυκλώσιμο. Μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν φτάσει στο τέλος της χρήσης του. Η ΕΡΓΑΤΕΞ ανακυκλώνει το EPS από το 1976.
  • Για την παραγωγή του EPS χρησιμοποιείται μόνο το 0,1% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και εξοικονομεί 200 φορές περισσότερο με τη μόνωση που προσφέρει.
  • Η ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κιλό EPS αποσβένεται μετά από 6 μήνες χρήσης του. 
  • Είναι ένα αδρανές υλικό. Το EPS δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τη υγεία τόσο κατά την εγκατάσταση του όσο και κατά τη χρήση του. Είναι από τα λίγα υλικά που επιτρέπονται στη ζαχαροπλαστική και για αποθήκευση τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Το EPS καλύπτει πλήρως όλες απαιτήσεις για μια ασφαλή εφαρμογή στην κατασκευή.
  • Ως άριστο μονωτικό υλικό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ψύξη και επομένως μειώνει την αποβολή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η σημαντικότερη περιβαλλοντική προσφορά ενός μονωτικού υλικού είναι η θερμομονωτική του ικανότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής που χρησιμοποιείται. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο για τη βέλτιστη μόνωση το μονωτικό υλικό να έχει μακροχρόνιες ιδιότητες.

Όλα τα παραπάνω είναι έμφυτες ιδιότητες του EPS σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Downloads