Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Περιγραφή Συστήματος

Σύντομη περιγραφή συστήματος  ΆλφαΣυν - Α+

Το ενεργειακό σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν- Α+ είναι μια μέθοδος κατασκευής η οποία βασίζεται στο διεθνές σύστημα δόμησης ICF – Insulated Concrete Forms (Μονωτικά Καλούπια Μπετόν) στο οποίο χρησιμοποιούνται ειδικά για τη δημιουργία περιμετρικών τοιχίων. Τα καλούπια είναι από Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS υψηλής πυκνότητας (>EPS 200, >30kg/m3) τα οποία αρχικά έχουν τη χρήση καλουπιού και στη συνέχεια παραμένουν και μετά τη σκυροδέτηση ως θερμομόνωση εντός και εκτός των τοιχίων δημιουργώντας ένα απόλυτα θερμομονωμένο τοίχο.

Η μέθοδος δόμησης με ICF έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ ισχυρός και οικονομικός τρόπος κατασκευής ενεργειακών κτιρίων είτε πρόκειται για μικρά σπίτια ή πολύπλοκα κτίρια.   
Πρόκειται για ένα νέο ενεργειακό σύστημα δόμησης που προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%, ταχύτητα κατασκευής έως και 30%, ελάχιστό κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη αντισεισμικότητα από τους συνήθεις τρόπους κατασκευής σήμερα. Πως λειτουργεί το σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+

Στο σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ όλη η κατασκευή είναι από μπετό (μονολιθική κατασκευή)  προσφέροντας μεγαλύτερη  αντισεισμικότητα από το συμβατικό τρόπο δόμησης.  Τα καλούπια που χρησιμοποιούνται είναι από Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS μεγάλης πυκνότητας (>30kg/m3). Eίναι παραμένοντα υλικά δομής που έχουν κατασκευαστικό και λειτουργικό ρόλο στη δημιουργία ενός τοίχου πριν και μετά τη σκυροδέτηση του. 

Το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ αποτελείται από 2 βασικά εξαρτήματα.

1) Μεγάλης πυκνότητας πάνελ Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS (>30kg/m3) και
2) Ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους από PVC.

Στο εργοτάξιο τα εξαρτήματα αυτά συναρμολογούνται εύκολα για να δημιουργήσουν κάθετα καλούπια μπετού. Όταν αυτά γεμίσουν με μπετό δημιουργούν συμπαγή μονωμένα τοιχία για την κατασκευή ενεργειακών και αντισεισμικών κατασκευών.
Το σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+ χρησιμοποιείται για την κατασκευή τοιχίων κάτω και πάνω από το έδαφος τόσο σε μικρές οικιστικές κατασκευές όσο και σε μεγάλες εμπορικές μονάδες.Γιατί χαρακτηρίζεται ενεργειακό το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+
Στο σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ όλο το κέλυφος της κατασκευής είναι μονωμένο εσωτερικά και εξωτερικά με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 6,5 εκ εκατέρωθεν. Η εναλλαγή θερμοκρασίας με το εξωτερικό περιβάλλον είναι μηδαμινή με αποτέλεσμα και η ανάγκη ενέργειας για θέρμανση- ψύξη να είναι πολύ μικρή.  Με το σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+ η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα) έχει μέγιστα αποτελέσματα. Τα υλικά κατασκευής είναι χωρίς χημικά και άλλα υλικά βλαβερά για την υγεία δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης και με ελάχιστο κόστος συντήρησης και εξάλειψη μούχλας και υγρασίας. 
Ο χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής με το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+   είναι κατά πολύ μικρότερος από τα άλλα συστήματα εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.     

 

Σχεδιασμός
Το ενεργειακό σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν Α+ μπορεί να αποπερατώσει κάθε είδους αρχιτεκτονικό σχέδιο με ελάχιστους περιορισμούς. Επιτρέπει μάλιστα και τη δημιουργία μεγαλύτερων εσωτερικών χώρων χωρίς τη χρήση αντιαισθητικών δοκαριών κατά μήκος της οροφής.

Στατική μελέτη
Ένα κτίριο κατασκευασμένο με το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν Α+ δεν αποτελείτε από δοκάρια και κολώνες αλλά από οπλισμένα εξωτερικά τοιχία ονομαζόμενη αλλιώς κελυφωτή κατασκευή. 
Η στατική μελέτη μιας τέτοιας κατασκευής γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων που διαφέρουν  από τα συνήθη προγράμματα υπολογισμού στατικών. 

Θεμελίωση
Η θεμελίωση είναι λίγο διαφορετική καθώς δεν έχουμε αναμονές οπλισμού για κολώνες αλλά για τοιχία. Οι αναμονές του οπλισμού είναι συνεχόμενες περιμετρικά στα πεδιλοδοκάρια και στο εσωτερικό όπου χρειαστεί βάση της στατικής μελέτης.

Δημιουργία τοιχίων
Τα εξωτερικά τοιχία δημιουργούνται με καλούπια από Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS τα οποία ενώνονται με ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους. Οι πλαστικοί σύνδεσμοι έχουν ειδικές θήκες για την τοποθέτηση του οπλισμού και διατηρούν σταθερή την απόσταση μεταξύ τους καθώς και την καθετότητα των τοιχίων. 

Σκυροδέτηση
Η σκυροδέτηση γίνεται περιμετρικά με σκυρόδεμα βάση μελέτης και δονείτε κανονικά. 

Εξωτερικοί Τοίχοι
Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι εξολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα προσφέροντας μεγαλύτερη αντισεισμικότητα. Τα καλούπια από Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS παραμένουν και μετά τη σκυροδέτηση  προσφέροντας άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντοχή στην υγρασία.

Πλάκες ορόφων
Η πλάκες κατασκευάζονται με τον κλασσικό τρόπο. Λόγο των περιμετρικών τοιχίων είναι πιο εύκολη η δημιουργία ζωνών οπλισμού και η αποφυγή δοκαριών και κολονών εσωτερικά του κτιρίου.

Η/Μ
Τα Η/Μ χωνεύονται εσωτερικά της πολυστερίνης γρήγορα και χωρίς την ανάγκη σπασίματος των τοιχίων και τη δημιουργία μπαζών.

Εσωτερική τοιχοποιία
Στην εσωτερική τοιχοποιία τοποθετείτε γυψοσανίδα η οποία έχει 100% επαφή με το εσωτερικό καλούπι της διογκωμένης πολυστερίνης χωρίς να δημιουργεί κενά και την αίσθηση κουφώματος. Η γυψοσανίδα βιδώνεται επάνω στους πλαστικούς συνδέσμους των καλουπιών χωρίς την ανάγκη κατασκευής μεταλλικού σκελετού. 

Εξωτερική τοιχοποιία
Στην εξωτερική τοιχοποιία εφαρμόζεται το σύστημα της θερμοπρόσοψης επάνω στα καλούπια διογκωμένης πολυστερίνης.

Μεσοτοιχίες
Οι μεσοτοιχίες δημιουργούνται με τις κλασσικές μεθόδους όπως και σήμερα (τούβλα, γυψοσανίδα κ.α.)

Δάπεδα
Η πλήρωση των δαπέδων γίνεται με τις κλασσικές μεθόδους όπως και σήμερα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα παραπάνω είναι μια απλή περιγραφή των εργασιών.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.