Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ωφέλη

Οφέλη μιας ενεργειακής κατασκευής ΆλφαΣυν - Α+


Για τον σχεδιαστή

Ευελιξία σχεδίου
Η δημιουργία ποικίλων μορφών (γωνίες, καμπύλες κ.α.) των καλουπιών Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS από τον παντογράφο μας , δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού. Επίσης η ευκολία προσαρμογής και διαμόρφωσης της Διογκωμένης Πολυστερίνης επιτρέπει στην αποπεράτωση και των πιο πολύπλοκων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Ποικιλία όψεων
Το εξωτερικό του κτιρίου μπορεί να αποδοθεί όπως απαιτεί ο αρχιτέκτονας με τη εφαρμογή  της θερμοπρόσοψης και την αποπεράτωση κάθε αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας.

Συμβατότητα με άλλα συστήματα οικοδόμησης 
Όλα τα συνήθη υλικά και συστήματα οικοδόμησης είναι συμβατά με το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν- Α+.

Υψηλότερα πρότυπα οικοδόμησης
Ο απόλυτα μονωμένος σκελετός της κατασκευή ξεπερνά τις απαιτήσεις σε θερμομόνωση του νέου κανονισμού κτηρίων ΚΕΝΑΚ, και είναι κατάλληλος για μια υγιή και ασφαλή οικοδόμηση. 

Μια σύγχρονη μέθοδος κατασκευής
Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης (ICF) είναι ένα πολύ αποδοτικό ενεργειακό σύστημα κατασκευής και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο νέο κώδικα για απαιτήσεις σπιτιών ενεργειακής κλάσης Α+ που τίθεται σε ισχύ σταδιακά το 2018.

Καλύπτει όλα τα πρότυπα  οικοδόμησης
Μια κατασκευή με το ενεργειακό σύστημα δόμηση ΆλφαΣυν - Α+ καλύπτει όλα τα πρότυπα δόμησης, ενέργειας, πυρασφάλειας, υγιεινής εσωτερικού περιβάλλοντος και ακουστικής απόδοσης.


Για τον κατασκευαστή

Ταχύτητα
Το ενεργειακό σύστημα δόμηση ΆλφαΣυν-Α+  είναι γρήγορο και εύχρηστο, χωρίς την ανάγκη πολλών και ειδικευμένων συνεργιών. Στην πραγματικότητα, οποιοσδήποτε κατασκευαστής μπορεί γρήγορα να κατασκευάσει ένα κτίριο με  ενεργειακό σύστημα δόμηση ΆλφαΣυν Α+, δεδομένου ότι τα ελαφριά καλούπια διογκωμένης πολυστερίνης είναι ευκολότερα στον χειρισμό από τα παραδοσιακά υλικά. Μια πεπειραμένη ομάδα τεσσάρων ατόμων, μπορεί να δημιουργήσει/ συναρμολογήσει ένα σπίτι 100μ2 σε 7 μέρες, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εργασίας.

Λιγότερος χρόνος διακοπής εργασιών
Η ευκολία εφαρμογής του συστήματος και η γρήγορη ανέγερση των εξωτερικών τοίχων μπορούν να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου χωρίς την χρήση πολλών υλικών και διαφορετικών συνεργιών και με τις λιγότερες διακοπές εργασίας.

Ταυτόχρονη κατασκευή.
Με την ταχεία κατασκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας, οι εσωτερικές εργασίες  μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την εξωτερικές.

Απλή εγκατάσταση Η/Μ
Οι σωληνώσεις και τα καλώδια μπορούν να προεγκατασταθούν μέσα στο καλούπι, ή να χωνευτούν εύκολα στα καλούπια από διογκωμένη πολυστερίνη με ένα απλό ρούτερ.

Λιγότερα μηχανήματα και εξοπλισμός
Τα συστατικά του ενεργειακού συστήματος δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+ είναι πολύ ελαφριά και δεν απαιτούν ειδικό μηχανικό εξοπλισμό. Τα εργαλεία περιορίζονται στα βασικά εργαλεία μιας κατασκευής.

Λιγότερα απορρίμματα
Οι άμεση συναρμολόγηση των καλουπιών και τοποθέτηση του μπετόν μειώνουν τις δημιουργία αποβλήτων και αποθήκευσης υλικών.

Ασφάλεια εργασιών
Τα πολύ ελαφριά συστατικά του ενεργειακού συστήματος δόμηση ΆλφαΣυν-Α+, οι ελάχιστες μηχανικές απαιτήσεις για τα εργαλεία και τον εξοπλισμό, και η περιορισμένη περιοχή εργασίας μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στο εργοτάξιο.Για εξοικονόμηση ενέργειας και για ένα καθαρό περιβάλλον

Ανώτερη θερμική απόδοση
Ο συνδυασμός του των πάνελ Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS EPS 300 με θερμική αγωγιμότητα λ=0,033 W/mK και του μπετόν (20 εκ πάχος) παράγει ένα γερό κτήριο με θερμοπερατότητα Κ= 0.20 W/m2K, αρκετά κάτω από την τρέχουσα απαίτηση κανονισμών κτηρίου ΚΕΝΑΚ για τη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Χαμηλή κατανάλωση ενεργείας
Η πολύ μικρή ανάγκη ενέργειας σε μια κατασκευή με το ενεργειακό σύστημα ΆλφαΣυν-Α+, (<20kcal/m2) μειώνει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση πρωτεύων υλών (ηλεκτρισμό, πετρέλαιο, γκάζι κ.α.) για την παραγωγή της, και επομένως την χαμηλή παραγωγή CO2 και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Απόβλητα και ανακύκλωση
Η δόμηση με το ενεργειακό σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ δημιουργεί ελάχιστα απόβλητα κατά την περίοδο κατασκευής και στο τέλος της ζωής του κτηρίου όλα τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν.

Τα κτήρια μπορούν να διαρκέσουν για πολλά χρόνια
Ο χρόνος ζωής της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS έχει πιστοποιημένη διάρκεια ζωής για πάνω από 100 χρόνια. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη αντοχή του οπλισμένου σκυροδέματος έχουμε μια κατασκευή μεγάλης αντοχής τόσο στο σεισμό όσο και στο χρόνο.Για τον κάτοχο

Χαμηλά κόστη χρήσης
Το χαμηλό κόστος εξωτερικής συντήρησης με την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης καθώς και η πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας  μειώνουν στο ελάχιστο τις τρέχουσες δαπάνες.
Στην πραγματικότητα, μερικά καλά σχεδιασμένα σπίτια δεν χρειάζονται καμία μηχανική ψύξη εκτός από αυτήν που παρέχεται από τον καλό αερισμό της κατασκευής.

Καλή ακουστική απόδοση
Η κατασκευή ενός τοίχου από ICF μειώνει τον ήχο αντίκτυπου μέσα στο κτήριο, ενώ ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής παρέχει μια στερεά τοιχοποιία για να μειώσει τον εξωτερικό θόρυβο.

Υγιής εσωτερικό περιβάλλον
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ΆλφαΣυν-Α+,  είναι αδρανή, χωρίς να εκπέμπουν κανένας συστατικό βλαβερό για την υγεία και το περιβάλλον. Σε μια κατασκευή με το ΆλφαΣυν-Α+,  ελέγχετε πλήρως η εσωτερική θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για εκείνους με άσθμα ή άλλες αλλεργίες. Τα προβλήματα που συνδέονται με τη συμπύκνωση υγρασίας και μούχλας  εξαλείφονται πλήρως  από τους καλά μονωμένους τοίχους.

Αντίσταση πυρκαγιάς – πλημύρας
Όλα τα υλικά EPS  που χρησιμοποιούνται στο σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+,  είναι βραδύκαυστα κα αυτοσβενήμενα. Όλα τα συστήματα ICF έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση πυρκαγιάς και οι τοίχοι από μπετό προστατεύουν όλους τους πιθανούς εξωτερικούς κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημύρα κ.α.

Γήρανση
Τα βασικά υλικά δόμησης στο ΆλφαΣυν-Α+, δεν σαπίζουν και είναι απρόσβλητα από τερμίτες, ερπετά και κάθε άλλο τρωκτικό.

Υποθήκη, ασφάλεια και αποδοχή προγραμματισμού
Μια κατασκευή με το ΆλφαΣυν-Α+ θεωρείτε ενεργειακή κλάσης Α και πολλά πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν μειωμένα επιτόκια για τέτοιου είδους κατασκευές.

Ανώτερη Αντισεισμικότητα
Δεδομένου ότι σε μια κατασκευή με το σύστημα δόμησης  ΆλφαΣυν-Α+ είναι εξολοκλήρου από μπετό αυξάνει την αντοχή της στις σεισμικές δονήσεις. Επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κολόνες και πολλά δοκάρια η κίνηση του κτιρίου ελαχιστοποιείτε με αποτέλεσμα και τις μειωμένες φθορές κατά τη διάρκεια του σεισμού. 

Μεγαλύτεροι ενιαίοι χώροι
Λόγο της δημιουργία περιμετρικών τοιχίων με το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+, η δημιουργία ζωνών μέσα στη πλάκα είναι ευκολότερη με αποτέλεσμα την κατάργηση κολώνων και δοκαριών στη μέση μιας κατασκευής, τη δημιουργία μεγαλύτερων ενιαίων χώρων και τη ελευθερία σχεδιασμού εσωτερικών δωματίων.

Ελάχιστη συντήρηση
Κάτω από κανονικές περιστάσεις καμία συντήρηση δεν χρειάζεται να γίνει στους τοίχους μιας κατασκευής ΑλφαΣυν-Α+, κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.