Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Γενικά στοιχεία

Η ενεργειακή κατασκευή και η πράσινη δόμηση έχουν μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια στον κατασκευαστικό τομέα. Η ανάγκη  δημιουργίας κατασκευών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και κτιρίων φιλικών προς των άνθρωπο και το περιβάλλον έχει γίνει ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

Ενεργειακή ονομάζεται μια κατασκευή που απαιτεί λιγότερη ενέργεια κατασκευής από τους κοινούς τρόπους δόμησης. Στηρίζεται στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης καθώς και στη χρήση των καταλληλότερων υλικών με γνώμονα την ποιότητα, την οικονομία και την φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Με τον όρο ενέργεια δεν εννοούμε μόνο την ενέργεια που δαπανάται με τη μορφή ηλεκτρισμού ή κατανάλωσης πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης αλλά εννοούμε  επίσης:

- Το Χρόνο           (κατασκευής)
- Τη Ποσότητα    (υλικών, συνεργείων)
- Το Κόστος         (κατασκευής, χρήσης, συντήρησης),
- Την Ποιότητα    (υλικών, εφαρμογής, διαβίωσης, υγείας, αντισεισμικότητας)
- Την Οικολογία  (ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά στον άνθρωπο και το  
                                περιβάλλον)

Ο τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι τόσο σπάταλος και ενεργοβόρος που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης τα ελληνικά σπίτια χρησιμοποιούν 20-30% παραπάνω χρόνο και υλικά κατά τη περίοδο κατασκευής τους και πάνω από 60% περισσότερη ενέργεια κατά τη περίοδο χρήσης τους. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα κατασκευής και η ποιότητα διαβίωσης που και εκεί υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Σήμερα είναι πια αναμφισβήτητο ότι η μόνωση είναι από τις πιο σημαντικές εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, για μικρότερο κόστος θέρμανσης-ψύξης και ομοιόμορφη διατήρηση θερμοκρασίας εσωτερικού περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την ανάγκη ενός ενεργειακού συστήματος δόμησης που να προσφέρει όχι μόνο χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά τη θέρμανση και ψύξη αλλά και εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος σε όλα στάδια κατασκευής.


Έχοντας βάση όλα τα παραπάνω η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.   παρουσιάζει ένα νέο ενεργειακό σύστημα δόμησης, Το  ΆλφαΣυν-Α+, που προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%, ταχύτητα κατασκευής έως και 30%, ελάχιστό κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη αντισεισμικότητα από τους συνήθεις τρόπους κατασκευής σήμερα.


Το σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ βασίζεται στη μέθοδο δόμησης ICF – μονωτικά καλούπια μπετόν, που εφαρμόζεται πάνω από 40 χρόνια στο εξωτερικό και έχει χαρακτηριστεί ως το πλέον ενεργειακό σύστημα δόμησης στον κόσμο.
Η δόμηση με ICF ( Insulated Concrete Forms) είναι διαδεδομένη σε πολλά κράτη (κυρίως Αμερική, Γερμανία, Καναδά) με αποδεδειγμένα αποτελέσματα τόσο από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας όσο και από ποιότητας κατασκευής.

Το ενεργειακό σύστημα δόμησης ΆλφαΣυν-Α+ υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τους ελληνικούς κανονισμούς δόμησης προσφέροντας παράλληλα μια ενεργειακή κατασκευή με τα ποιοτικότερα υλικά δόμησης, με μεγαλύτερη αντισεισμικότητα και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Downloads