Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ηχοπετάσματα

Τα παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ηχοπετασμάτων συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις παρακείμενες κατασκευές και λειτουργίες.
Ο Γεωαφρός- EPS προσφέρει μια οικονομική, ελαφριά λύση που μπορεί να κατασκευάσει πιο απότομη κλίση από ό, τι τα συμβατικά υλικά διατηρώντας το φυσικό τοπίο της περιοχής.