Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Υπερύψωση δαπέδου

Ο Γεωαφρός-EPS  παρέχει μια γρήγορη και οικονομική λύση στη μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων, όταν αυξάνεται το ύψος των επιπέδων. Οι ελαφριοί όγκοι γεωαφρού μειώνουν το φορτίο από την υπάρχουσα δομή και δεν ασκούν  πλευρική πίεση στην υπάρχουσα τοιχοποιία. Αυτό εξαλείφει οποιαδήποτε ανάγκη για την ενίσχυση της υπάρχουσας κατασκευής.