Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Επιπλέουσες Κατασκευές

Μία από τις σημαντικές ιδιότητες της Διογκωμένης Πολυστερίνης - EPS είναι η άνωση. Ανεξάρτητος ποιότητας η άνωση του EPS είναι 960kg/m3. Ιδιότητα που το κάνει ιδανικό υλικό για επιπλέουσες κατασκευές όπως εξέδρες, μαρίνες, κατοικίες πάνω σε λίμνες κ.α.

Σε κάθε εφαρμογή το EPS χρειάζεται προστασία με ειδικές μεμβράνες ή άλλα υλικά επικάλυψης.